Hizmetler

Adana Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında, bir yılda net 50 ton ve üstü miktarlarda tehlikeli madde taşımacılığı yapan, taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan konumunda olan işletmelere Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğu getirildi.